Gara SEYITLIYEV
 (1915-1971)

Goþgular:
“Ylham”, “Gözel Moskwam”, “Halkym”, “Lenin”, “lenin hakynda ballada”, “Gurban Durdy”, “Watan”, “Aþgabat”, “Seniñ gudrat ganatyñ”, “Pogonlý gyz”, “Rus gardaþym”, “Bahar aÿdymy”, “Joþ, Kanalym”, “Parahatlyk ÿeñer”, “Adam we dünÿä”, “¥aþasyn adamlara guwanÿanlar”…
Aÿdymlar:
“Þahyrym”, “Ene janym”, “Leÿla”, “Görþeli”, “Näzlim uz maña”, “Läläm”, “Gördüm”, “Bahar mukamy”, “Hally gözel”, “Täzegül”, “Aþgabat”…
Poemalar:
“Jemal”, “Kemal”, “Jeren we Azat”, “Turþuja ot”…
Pesalar:
“Jahan”
G, Muhtarow bilen: “Kümüþ gapyrjak”, “Çopan ogly”, “Jogapkär sekretar”, “Bagbanyñ gyzy”
T.Taganow bilen: “Ebedi diriler”.
 
 
 
 
 
 

Dr. Farzad MARJANI, Civil Engineer, Ph.D.
Ankara - TURKEY
TEL      : +90 - 312 280 82 16
FAX     : +90 - 312 280 67 20
EMAIL : farzad@turkmens.com