Mametveli KEMINE
(1770-1840)Goþgular:
“Garyplyk”, “Garyp”, “Janyñ barynda”, “Ýçmek”, “Kazym”, “Beÿle”, “Bir Tüÿsli”, "Zülpüñ", “Bile gel”,  “Derdinden”, “Gelinler”, “Orazym”, “Ogulbeg”, “Akmeñli”, “Ärsarynyñ gyzy”, “Gulpagyñ”, “Jahana geler”
Þorta Sözler:
“Basym tazy bolar”, “Nahary bismilla gutardy”, “Palta Gözleginde”, “¥ylyñ Näme?”, “Göçe-göçlük”, “Kim betpäl?”, “Gep haltasy”, “Belli bir ÿerini sorañ”, “Gömlen garyplyk” …
 
 
 
 
 

Dr. Farzad MARJANI, Civil Engineer, Ph.D.
Ankara - TURKEY
TEL      : +90 - 312 280 82 16
FAX     : +90 - 312 280 67 20
EMAIL : farzad@turkmens.com