Mollamurt
(1885-1930)

Goþgular:
“Meñli han”, “Sopular”, “Pelek urdy neþäni”, “Þanly oktÿabr”, “Azatlyk”, “Leniniñ”, “Türkmenistan ÿatlar Seni”, “Gök ekmek gerek”, “köp ekeliñ pagtamyzy”, “Çagalaryñyz okadyñ”, “Okadalyñ gyzlary”, “Dünÿä zehmetkeþleri”, “Siziñki”, “Daÿhanlar”, “Türkmen gyzlari”, “Biliñ ÿoldaþlar”, “Aÿallar”, “¥ok bol, köne adet”, “Gara öÿ gerek däl”, “Nesihat”, “Gelsene”, “Hoþ geldiñiz”, “Gyzyl Goþundyr”, “Tankyt”, “Din dälmi?”, “Moskwadan görÿärler”, “Hindistan”, “Ynanarmykam”, “Moskwa”, “aÿipli”, “Dünÿä ÿaþlary”… 
Dessan:
“Emir ve Zerli”
 
 
 
 

Dr. Farzad MARJANI, Civil Engineer, Ph.D.
Ankara - TURKEY
TEL      : +90 - 312 280 82 16
FAX     : +90 - 312 280 67 20
EMAIL : farzad@turkmens.com